Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Daniel Dahlqvist
Grävning, grusbil och slutavverkning.
070-223 20 64

Mattias Dahlqvist,
Trailing, markberedning och slutavverkning.
070-621 64 38

Kontor
Marie Fertig
Ekonomi, löner och fakturering
070-67 50182

Företagsmail
J Dahlqvists skog AB   info@dahlqvistskog.se
Woodservice Mitt AB  info@woodservice.se
Östavall Fastigheter AB

Postadress
Råsjövägen 3, 841 93 Östavall

Fakturamail

faktura@dahlqvistskog.se