Markberedning

Vi utför markberedning med en Komatsu 895 med T26 aggregat. Skotning vintertid.

Telefonnummer till maskin: 070-620 47 67