Lag 21 – Slutavverkning

Laget består av en skördare Komatsu 951 och en skotare Komatsu 895 och körs främst på slutavverkning åt Sveaskog och Öka Skog AB men även andra bolag.

Skördare Komatsu 951
Telefonnummer till maskin: 070-287 29 10

Skotare Komatsu 895
Telefonnummer till maskin: 070-235 47 58

Redigera